NOVA

Variety Access

Accés a noves varietats protegides a Europa.

Coordinació d'estratègies de Chislett Developments amb productors de tot el món des de 1997.

Chislett Developments ha desenvolupat tres de les millors seleccions de taronja "navel" disponibles en l'actualitat: Chislett Summer Navel, Rohde Summer Navel i M7 early navel

Participació en Biogold EM per a la implantació de noves varietats a Europa i l'àrea mediterrània.

Biogold International és una empresa especialitzada en la gestió de propietat intel•lectual, principalment cítrics al món i Biogold EM és l'empresa associada a Europa i l'àrea mediterrània.